Planering 21/22 tiatil00s 20TE

Här hittar du planeringen som används för kursen. Det är alltid denna planering som gäller och den kan komma att förändras under läsårets gång, det brukar alltid dyka upp saker som gör att planeringen behöver justeras.

Kursplanering

Vill du veta vad färgkoderna och symbolerna står för så klicka här.

Färg/kod/bild

Betydelse

Grön färg Markerar aktuell vecka.
Röd färg Markerar lov eller ledigt för alla i skolan.
Orange färg Markerar att veckan inte ser ut som en normal schemavecka av någon anledning. Det kan gälla bara denna gruppen eller hela skolan.
Gul färg Markerar något avvikande som behöver noteras.
Visar att det finns någon information kopplad till denna veckan.
Visar att det skall göras en inlämning under denna veckan.
Visar att det finns mer att läsa för denna veckan ifall. Klicka på rutan för att visa, eller dölja, all info.
Eleverna har full fjärrundervisning under veckan pga covid-19.
Eleverna har fjärrundervisning under del av veckan pga covid-19.

v.33 - Moment01. Introduktion

Torsdag: Presentation av kursen samt skolverkets kursdokumentation.

Fredag: Eleverna söker efter intressant material att använda i kursen.

Info: Uppstartsdagar måndag & tisdag.

v.34 - Moment01. Introduktion

Måndag: Eleverna söker efter intressant material att använda i kursen.

Torsdag: Eget arbete för elever i 20TEb medan 20TEa är ute och paddlar.

Fredag: Presentation av min tanke med moment02 och utdelning av material. OBS. Vi saknar ännu några RedBoard/Arduino så vi får samsas eller så får vi vänta på att de sista levereras.

Info: Torsdag är 20TEa ute och paddlar.

v.35 - Moment02. Arduino grund

Måndag: Uppstart och presentation av moment02.

Torsdag: Arbete i egen takt med moment02.

Fredag: Arbete i egen takt med moment02.

Info: Detaljplaneringen är inte klar, men här borde vi rimligtvis kunna arbeta med M02. Arduino.

v.36 - Moment02. Arduino grund

Måndag: Arbete i egen takt med moment02.

Torsdag: Arbete i egen takt med moment02.

Fredag: Lektionen inarbetad måndag 6 sept 08.30-09.30

Info: Tänk på att fredagens lektion flyttas till måndag.

v.37 - Moment02. Arduino grund

Måndag: Arbete i egen takt med moment02.

Fredag: Arbete i egen takt med moment02.

Info: På torsdag är det programmets dag och inget normalt schema.

v.38 - Moment02. Arduino grund

Måndag: Arbete i egen takt med moment02.

Torsdag: Arbete i egen takt med moment02.

Fredag: Arbete i egen takt med moment02.

Redovisning avslutar kursen

Slutprojektet är grunden till betyget i kursen och detta redovisas för läraren vid en bokad slutredovisning.