Planering 21/22 tiatil00s 20TE

Här hittar du planeringen som används för kursen. Det är alltid denna planering som gäller och den kan komma att förändras under läsårets gång, det brukar alltid dyka upp saker som gör att planeringen behöver justeras.

Kursplanering

Vill du veta vad färgkoderna och symbolerna står för så klicka här.

Färg/kod/bild

Betydelse

Grön färg Markerar aktuell vecka.
Röd färg Markerar lov eller ledigt för alla i skolan.
Orange färg Markerar att veckan inte ser ut som en normal schemavecka av någon anledning. Det kan gälla bara denna gruppen eller hela skolan.
Gul färg Markerar något avvikande som behöver noteras.
Visar att det finns någon information kopplad till denna veckan.
Visar att det skall göras en inlämning under denna veckan.
Visar att det finns mer att läsa för denna veckan ifall. Klicka på rutan för att visa, eller dölja, all info.
Eleverna har full fjärrundervisning under veckan pga covid-19.
Eleverna har fjärrundervisning under del av veckan pga covid-19.

v.33 - Moment01. Introduktion

Torsdag: Presentation av kursen samt skolverkets kursdokumentation.

Fredag: Eleverna söker efter intressant material att använda i kursen.

Info: Uppstartsdagar måndag & tisdag.

v.34 - Moment01. Introduktion

Måndag: Eleverna söker efter intressant material att använda i kursen.

Torsdag: Eget arbete för elever i 20TEb medan 20TEa är ute och paddlar.

Fredag: Presentation av min tanke med moment02 och utdelning av material. OBS. Vi saknar ännu några RedBoard/Arduino så vi får samsas eller så får vi vänta på att de sista levereras.

Info: Torsdag är 20TEa ute och paddlar.

v.35 - Moment02. Arduino grund

Måndag: Uppstart och presentation av moment02.

Torsdag: Arbete i egen takt med moment02.

Fredag: Arbete i egen takt med moment02.

Info: Detaljplaneringen är inte klar, men här borde vi rimligtvis kunna arbeta med M02. Arduino.

v.36 - Moment02. Arduino grund

Måndag: Arbete i egen takt med moment02.

Torsdag: Arbete i egen takt med moment02.

Fredag: Lektionen inarbetad måndag 6 sept 08.30-09.30

Info: Tänk på att fredagens lektion flyttas till måndag.

v.37 - Moment02. Arduino grund

Måndag: Arbete i egen takt med moment02.

Fredag: Arbete i egen takt med moment02.

Info: På torsdag är det programmets dag och inget normalt schema.

v.38 - Moment02. Arduino grund

Måndag: Arbete i egen takt med moment02.

Torsdag: Eget ansvar för 20TEa då 20TEb är ute och paddlar.

Fredag: Arbete i egen takt med moment02.

Info: Torsdag är 20TEb ute och paddlar.

v.39 - Moment02. Arduino grund

Måndag: Arbete i egen takt med moment02.

Torsdag: Arbete i egen takt med moment02.

Fredag: Arbete i egen takt med moment02.

v.40 - Moment03. Arduino programmering

Måndag: Arbete i egen takt med moment03.

Torsdag: Arbete i egen takt med moment03.

Fredag: Arbete i egen takt med moment03.

Info: Jag har en tanke att vi skall fördjupa oss lite i programmeringen för Arduino för att få se delar som skiljer detta programmeringsspråk mot Python som vi är vana vid. Detta material kommer tas fram under tiden somd et används.

v.41 - Moment03. Arduino programmering

Måndag: Arbete i egen takt med moment03.

Torsdag: Arbete i egen takt med moment03.

Fredag: Arbete i egen takt med moment03.

Info: Jag har en tanke att vi skall fördjupa oss lite i programmeringen för Arduino för att få se delar som skiljer detta programmeringsspråk mot Python som vi är vana vid. Detta material kommer tas fram under tiden som det används.

v.42 - Fokus Programmeringsolympiad

Info: Det börjar närma sig årets programmeringsolympiad och vecka 43/44 pågår en uppvärmningstävling inför denna. Detta är ju absolut tillämpad programmering att använda det för att köra problemlösning.
Fokus under veckan är att jobba med avsnittet som handlar om programmeringsolympiaden.

v.43 - Uppvärmingstävling programmeringsolympiaden

Info: Möjlighet för den som vill delta i uppvärmningstävlingen att lägga tid på detta. Övriga arbetar vidare med material om Arduino och Arduino PL.

v.44 - Höstlov

v.45 - Moment03. Arduino programmering

Måndag: Eget arbete.

Torsdag: Arbete i egen takt med moment03.

Fredag: Arbete i egen takt med moment03.

Info: Detta blev en rörig vecka där Johan var sjuk på måndag, därför blev det en spretig vecka där vissa arbetade för att komma ikapp och andra jobbade med andra uppgifter inom ramen för programmering/it.

v.46 - Moment03. Arduino programmering

Måndag: Arbete i egen takt med moment03.

Torsdag: Arbete i egen takt med moment03.

Fredag: Arbete i egen takt med moment03.

v.47 - Moment03. Arduino programmering

Måndag: Arbete i egen takt med moment03.

Torsdag: Arbete i egen takt med moment03.

Fredag: Arbete i egen takt med moment03.

v.48 - Moment04. Arduino sensorer

Måndag: Presentation av Moment04

Torsdag: Arbete i egen takt med moment04.

Fredag: Arbete i egen takt med moment04.

v.49 - Moment04. Arduino sensorer

Måndag: Arbete i egen takt med moment04.

Torsdag: Arbete i egen takt med moment04.

Fredag: Arbete i egen takt med moment04.

v.50 - Moment04. Arduino sensorer

Måndag: Arbete i egen takt med moment04.

Torsdag: Arbete i egen takt med moment04.

Fredag: Arbete i egen takt med moment04.

Info: Redovisningar av arbetet inför klassen allt eftersom ni blir klara med uppgiften och är redo att redovisa.

v.51 - Moment04. Arduino sensorer

Måndag: Arbete i egen takt med moment04.

Info: Redovisningar av arbetet inför klassen allt eftersom ni blir klara med uppgiften och är redo att redovisa.
Julavslutning på tisdagen.

v.52 - Jullov

v.1 - Jullov

v.2 - P01: Lilla projektet

Torsdag: Kort introduktion till P01: Lilla projektet.

Fredag: Arbete med P01: Lilla projektet.

Info: Måndag är studiedag.

v.3 - P01: Lilla projektet

Måndag: Tydligare presentation av P01: Lilla projeket samt den dokumentation och planering som skall genomföras.

Torsdag: Arbete med P01: Lilla projektet.

Fredag: Arbete med P01: Lilla projektet.

v.4 - P01: Lilla projektet

Måndag: Arbete med P01: Lilla projektet.

Torsdag: Arbete med P01: Lilla projektet.

Fredag: Arbete med P01: Lilla projektet.

Info: När vi har fått koll på omfattningen av våra projekt så bestämmer vi också en deadline för när det skall vara klart.

v.5 - P01: Lilla projektet

Måndag: Arbete med P01: Lilla projektet.

Torsdag: Arbete med P01: Lilla projektet.

Fredag: Arbete med P01: Lilla projektet.

v.6 - P01: Lilla projektet

Måndag: Arbete med P01: Lilla projektet.

Torsdag: Arbete med P01: Lilla projektet.

Fredag: Arbete med P01: Lilla projektet.

v.7 - Sportlov

v.8-20 - P01 & P02: Arbete med egna projekt

Info: Fortsatt eget arbete med P01 eller P02.

Redovisning avslutar kursen