Kunskapsdokument - Google Drive

Kopplad till din skolgång på Alströmergymnasiet har du ett konto på Google. Googles molntjänst för att lagra och dela filer heter Google Drive. Du kanske är van vid att använda Drive genom webbläsaren men om du vill använda Drive för att säkerhetskopiera filer, vilket vi gärna vill, så behöver du installera ett program så att du kan få till synkningen av filer från Finder om du använder Mac.

Google Drive har två olika möjligheter för att synka och säkerhetskopiera filer.

  • Drive direktsynk fungerar som en brygga mellan din dator och molnet. Det ser ut som att filerna ligger i Explorer/Finder men egentligen liknar det mest en länk till filen som fysiskt ligger i molnet.
  • Säkerhetskopiera och synkronisera är tjänsten där filerna som fysiskt ligger på din hårddisk sökerhetskopieras och lagras i molnet. Du har också möjlighet att välja vilka mappar på hårddisken som skall säkerhetskopieras.

Alingsås kommun

Inom Alingsås kommun så gäller Drive direktsynk och det beror på GDPR och vilken information som får lagras på en dator och vad som måste finnas i molnet.

Det går att ställa in vilka filer man måste lagra på datorn och detta är en inställning där du talar om att vissa filer/mappar skall finnas tillgängligt online.

Mitt krav på dig som elev är att du ser till att på något sätt säkerhetskopierar dina filer och projekt så att de finns tillgängliga även vid en datorkrasch. Att manuellt se till att dina filer är säkerhetskopierade i molnet är ett alternativ men det är också riskabelt ifall du glömmer av detta.

Installation och konfigurering

Här kommer en video om hur du installerar och konfigurerar Google Drive Direct Sync.

Installera och konfigurera Google Drive Direct Sync