Programmering02 [prrprr02]

Kursplanering

Kursplanering

Inför läsåret gjordes kursen om med delvis nytt innehåll. Därför kommer denna kursen att bygga på allt eftersom den pågår. Exakt innehåll i varje moment är vid kursstart lite oklart men tanken är att dela in arbetet i moment om ca 3 veckors arbetstid / moment.

Då vi har fördelen att vara en liten grupp så tänker jag mig att sista lektionen i varje moment är till för redovisning och diskussion kring arbetet i det momentet. Denna redovisningslektion borde vara på fredagslektionen men exakta former för detta arbetssätt får vi gemensamt arbeta fram.

Kursplanering

Vad står färgerna för?

  • Grön färg markerar aktuell vecka.
  • Röd färg markerar lov eller ledigt för alla i skolan.
  • Orange färg markerar att någon lektion inte hålls enligt schema av någon anledning. Det kan gälla bara denna gruppen eller hela skolan.
  • Gul färg markerar något avvikande som behöver noteras.
Vecka Moment Redovisning Notering
v.33Uppstartsvecka
v.34Moment01
v.35Moment01
v.36Moment01Moment01
v.37Moment02
v.38Moment02Johan på ombudsutbildning fredag.
v.39Moment02Moment02
v.40Moment03
v.41Moment03
v.42Moment03Moment03
v.43Johan på semester hela veckan
v.44Höstlov
v.45Moment04APL EE15
v.46Moment04APL EE15
v.47Moment04Moment04APL EE15
v.48Moment05APL EE15
v.49Moment05APL EE15
v.50Moment05Moment05APL EE15
v.51Moment05Moment05Skolavslutning onsdag. APL EE15
v.52Jullov
v.1Jullov
v.2Moment06
v.3Moment06
v.4Moment06Moment06
v.5Moment07
v.6Moment07
v.7Sportlov
v.8Moment07Moment07APL EE15
v.9Projekt01APL EE15
v.10Projekt01APL EE15
v.11Projekt01APL EE15
v.12Projekt01APL EE15
v.13Projekt01Långfredag. APL EE15
v.14Påsklov. (APL EE15)
v.15Projekt01APL EE15
v.16Projekt01(APL EE15)
v.17Projekt01Projekt01
v.18Projekt01Projekt01Lovdag på måndag
v.19Moment10Lovdag på fredag
v.20Moment10Moment10
v.21Buffertvecka
v.22Ev. buffertveckaStudent fredag