6. Moment06 - Nätverk & Internet

Denna del av kursen har minskat lite i betydelse iom de nya kursplanerna som kom inför läsåret 17/18. Det är dock inte borttaget så vi kommer göra minst en uppgift inom ramen för detta moment.

6.1 Klient / server

I detta moment så skall du lära dig att kommunicera med en server på ett nätverk och även till filer på internet.

I bokens kapitel 11 med start på sidan 151 så går författaren översiktligt igenom hur det fungerar med nätverkskommunikation. Den uppgiften som finns i boken handlar om att skapa två applikationer, en klient och en server, som kommunicerar med varandra.

Uppgift

Följ tutorialen som finns i boken och lär dig skapa en enkel klient/server-applikation.

6.2 Kommunikation över internet & API

Troligtvis kommer vi här bygga en enklare applikation som använder någon av de API som finns på nätet för att ta del av informationen som någon annan tillhandahåller oss.