5. Moment05 - Datalagring & GUI

I detta moment skall vi jobba med datalagring. Datalagring kan göras på många olika sätt. Redan i förra momentet så skapade du och läste från textfiler när du jobbade med uppgiften att lagra HighScore. Nu skall vi kika på lite andra tekniker för datalagring.

5.1 Inledning

Det mesta fokuset i detta moment kommer ligga på databaser. I bokens kapitel 10 så lagras data i en XML-fil, vilket också är en sorts databas. Det vi i vanliga fall kallar en databas är främst relationsdatabaser där vi lagrar data i tabeller. I denna kurs hinner vi inte gå på djupet i databaser men om du är intressead om hur det fungerar så kan du kika på momentet om databaser i kursen Webbserverprogrammering01. Det som du behöver kunna angående databaser kommer du lära dig genom att följa den tutorial som finns nedan.

I detta moment finns också en tutorial för att jobba med GUI då jag vet att detta varit efterfrågat av flera elever.

5.2 Tutorial med GUI

Vi skall börja med en tutorial som bygger en grafisk variant av vårt tidigare arbete med Bil-/Fordonsapplikationerna.

5.3 Tutorial med databas

Vi bygger vidare på applikationen med bilar och denna gången så skall vi lagra alla bilar i en databas så att bilarna finns kvar när vi startar applikationen nästa gång.

Uppgift

Eftersom detta är obligatoriska delar i kursen så behöver du visa upp det på något sätt. Om du använder filer/databaser för att lagra något i ditt slutprojekt så kommer du visa på denna kunskap senare. Alternativet är att bygga in en enkel highscorelista kopplat till bokens tutorial.

När du är klar med momentet, oavsett vad du valt att göra som uppgift så uppdatera dokumentationssidan och visa vad du har gjort eller förklara hur du har tänkt redovisa kunskaperna i detta moment senare i kursen.