Programmering02 [prrprr02]

Moment02 - Övergång till C#

Introduktion

I detta moment skall vi lära oss grundläggande programmering i C#, vi skall ta det viktigaste vi lärde oss från kursen Programmering 1 och översätta dessa kunskaper till programmeringsspråket C#. Eftersom det är dumt att inte använda bra material så kommer vi i denna del använda oss av csharpskolan.se och ta del av text, videotutorials samt de övningar som finns där. Alla guider vi använder i detta moment ligger under artiklar.

Oberoende av vilket programmeringsspråk du använt i Programmering 1 så skall det inte vara allt för svårt att ta in det nya programmeringsspråket. Har du tidigare läst Java eller C++ så kommer övergången vara extra enkel. Har du läst JavaScript eller PHP så kommer du märka att C# är ett mycket mer styrt språk där du bl.a. tvingas deklarera din variabler innan du arbetar med dem.

Hela momentet bygger på att du skall repetera grunderna och även få lite känsla för likheter och skillnader mellan ditt tidigare programmeringsspråk och C#. Detta för att få en mjukstart och sedan vara redo för speltutorialen som är nyckeln i denna kurs.
Jag kommer inte tala om exakt hur du skall jobba under detta moment men jag kommer plocka fram några uppgifter som jag vill att du löser. Exakt hur du lägger upp varje del är upp till dig. Kanske lär du dig bäst genom att läsa text, se en inspelad tutorial, läsa kodexempel eller testa dig fram på en given övning? Välj det sätt som passar dig bäst.

I de nya kursplanerna som gäller från HT17 så introduceras objektorienteringen först i denna kurs. Har du läst Programmering 1 med de gamla kursplanerna så kommer detta moment sedan repeteras men vi testar redan dina kunskaper i detta moments del 2.

Del 1

A. Variabler, inmatning och utskrifter

Vi börjar från grunden och jobbar med variabler samt inmatning och utskrifter i konsollen.
Artikel: variabler

Tips: Känner du dig väldigt ringrostig så börja med att skapa ett projekt som du döper till "variabler" och klistra sedan in koden från detta exempel i projektets fil Program.cs och kör exemplet (kompilerar koden gör Xamarin automatiskt). Ändra sedan i koden, ta bort olika delar, ändra på andra tills du känner att du har koll på vad varje rad gör i detta exempel.

Extra

Ett vanligt problem med data är hur det skall presenteras och ofta vill vi kunna formatera det för att få snygga utskrifter oavsett om det gäller tal, datum eller strängar som skall presenteras på ett bra sätt.
Artikel: Formatering av strängar

B. Villkor

Selektioner/villkor (if-satser och switch) i C# fungerar på samma sätt som det programmeringsspråk som du är van vid sedan tidigare.
Artikel: IF-satsen
Artikel: Switch-satsen

C. Repetitionssatser

Iterationer/repetitionssatser (for- och whileloopar) i C# fungerar på samma sätt som det programmeringsspråk som du är van vid sedan tidigare.
Artikel: For-satsen
Artikel: WHILE-satsen

D. Fält

En kort artikel som visar på specialvariabeln Fält (Array) som är bra att kunna använda.
Artikel: Fält

E. Metoder

Metoder använder vi för att enklare kunna återanvända kod och slippa ha kod som breder ut sig och blir allt för stor och svår att hantera. Metoder och funktioner är samma sak det har bara olika namn i olika programmeringsspråk.
Artikel: Metoder

Uppgift1: Bankapplikation

Gör ett bankkonto-program där du från meny kan välja

  • Insättning
  • Uttag
  • Visa saldo
  • Avsluta programmet

Sätt saldot vid start till 1000:-.
Programmet skall ge användaren chans att göra upprepade val under en och samma körning.
Självklart kan du inte ta ut mer pengar än det finns på kontot.

Extra

  • Bygg in hantering för att ta hand om alla felinmatningar.
  • Redovisa alla tal med två decimaler.
  • Lägg till en array/fält av typen string för att kunna skriva en händelse till varje transaktion så att det går att få ut ett kvitto.

Hjälp

Här kommer jag lägga upp delar och/eller hela lösningsförslag för den som behöver.

Exempel på lösning

Ännu inget publicerat!