Programmering02 [prrprr02]

Moment01 - Förberedelser

Introduktion

Detta moment handlar om att vi skall få en fungerande miljö som vi sedan skall använda under kursen.

Vårt huvudspråk i denna kurs kommer vara C# som är ett objektorienterat programmeringsspråk som är en del av .NET-plattformen. C# är i grunden anpassat för windows och där går det enkelt att installera någon version av Visual Studio och sedan bara köra igång med utvecklingen. Det finns några olika installationer du kan göra för mac.

Installera grundmiljön

För att kunna bygga applikationer behöver vi en utvecklingsmiljö. Den som vi använder oss av för tillfället hittar du här. Det som du behöver till Moment01-02 är en fungerande installation av Xamarin Studio. De andra delarna behövs först till Moment03 och framåt, avgör själv om du vill installera allt nu eller senare.

Säkerhetskopiering

Alla dina projekt kommer att lägga sig på datorn och det är ditt ansvar att hitta en lösning så att dessa projekt säkerhetskopieras och inte försvinner. Mitt tips är att flyttar in dem i någon molntjänst. Sedan i våras har du OneDrive ihop med Office365 som du fått genom skolan, är du van att använda Dropbox, Google Drive eller någon annan tjänst så fortsätt med det. Via Xamarin Studio > Preferences > Projects > Load/Save så kan du bestämma i vilken mapp filerna skall lagras.

Tänk på att alltid hålla filer och projekt säkerhetskopierade, det kan aldrig vara lärarens problem att datorn kraschar och att projektet försvinner dagarna före en deadline.

Testuppgifter

Här ligger två enkla tester för att se att din installation fungerar. Filmerna gäller Xamarin & MonoGame.

Konsoll

En klassisk "Hello World"-applikation. Här räcker det att Xcode och Xamarin fungerar på din dator.

Nej, det finns inget prat i filmen. Och ja, det borde varit helt tyst.

MonoGame

Testa att skapa ett projekt genom att följa instruktionerna här. Eller genom att följa första delen av filmen här.

Sida för reflektion och dokumentation

Genom hela kursen så skall du dokumentera ditt arbete. Det kommer i varje moment finnas saker som du skall lära dig och reflektera över.

Har du redan en WordPress som du använder i en annan kurs så går det att använda denna. Annars kan du skapa en WordPress på WordPress hemsida, välj skapa webbplats och följ sedan de fyra stegen. När du är klar så har du din egna lilla plats på internet där allt som rör denna kursen skall ligga. Kika runt lite, lär dig applikationen och börja styra den. I uppgiften nedan står det vad jag vill att du skall göra. När du är klar med detta så skall du dela webbplatsen med läraren och de andra eleverna på kursen!

Uppgift

För att vara klar med detta moment skall följande saker vara klara!

  1. Du skall ha en fungerande installation på din dator, testa detta med någon av eller bägge testuppgifterna.
  2. Du skall ha skapat en Wordpressida där du redovisar följande saker i ett eller flera inlägg;
    • Har du en fungerande installation av Xamarin, har du testkört? Vilken version av OS X har du? Hur gick installationen? Vilka problem har du haft, om du haft några, och hur har du isf löst dessa?
    • Hur har du tänkt kring säkerhetskopieringen av filerna?
    • Skriv kort ner dina tankar och mål med kursen.
  3. Registrera länken till din WordPressida på Elevernas sidor. Eftersom samlingssidan inte gäller denna kursen så kan du lämna denna tom.