Planering 21/22 prrprr02 19TE

Här hittar du planeringen som används för kursen. Det är alltid denna planering som gäller och den kan komma att förändras under läsårets gång, det brukar alltid dyka upp saker som gör att planeringen behöver justeras.

Denna kursen läses på vårterminen.

Kursplanering

Vill du veta vad färgkoderna och symbolerna står för så klicka här.

Färg/kod/bild

Betydelse

Grön färg Markerar aktuell vecka.
Röd färg Markerar lov eller ledigt för alla i skolan.
Orange färg Markerar att veckan inte ser ut som en normal schemavecka av någon anledning. Det kan gälla bara denna gruppen eller hela skolan.
Gul färg Markerar något avvikande som behöver noteras.
Visar att det finns någon information kopplad till denna veckan.
Visar att det skall göras en inlämning under denna veckan.
Visar att det finns mer att läsa för denna veckan ifall. Klicka på rutan för att visa, eller dölja, all info.
Eleverna har full fjärrundervisning under veckan pga covid-19.
Eleverna har fjärrundervisning under del av veckan pga covid-19.

v.2 - M01. Introduktion

Torsdag: Presentation av kursen samt sätta upp en utvecklingsmiljö. Sedan gäller det att programmera för att lära sig C# och det görs förslagsvis genom de övningar som finns i momentet.

Fredag: Arbeta vidare med momentet.

Info: Skolstart på tisdag, onsdagens lektion används för att starta upp GYAR.
Redovisningar av WESWEB01 görs under denna och nästa vecka. Betygssättning av den kursen skall göras fredag 21 jan.

v.3 - M01. Introduktion

Måndag: Arbeta vidare med momentet.

Onsdag: Arbeta vidare med momentet.

Torsdag: Arbeta vidare med momentet.

Fredag: Arbeta vidare med momentet.

Info: Redovisningar av WESWEB01 görs under denna och nästa vecka. Betygssättning av den kursen skall göras fredag 21 jan.

v.4 - M02. Objektorientering

Måndag: Arbete med momentets uppgifter.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Torsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter.

v.5 - M02. Objektorientering

Måndag: Arbete med momentets uppgifter.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Torsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter.

v.6 - M03. Arv

Måndag: Arbete med momentets uppgifter.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Torsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter.

v.7 - Sportlov

v.8 - M03. Arv

Måndag: Arbete med momentets uppgifter.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Torsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter.

v.9 - M03. Arv

Måndag: Arbete med momentets uppgifter.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Torsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter.

v.10 - M04. Gamestates och externa klasser

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Torsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter.

Info: Studiedag på måndag.

v.11 - M04. Gamestates och externa klasser

Måndag: Arbete med momentets uppgifter.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Torsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter.

v.12 - M04. Gamestates och externa klasser

Måndag: Arbete med momentets uppgifter.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Torsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter.

v.13 - M05. GUI, API och datalagring

Måndag: Presentation av moment05.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Torsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter.

v.14 - M05. GUI, API och datalagring

Torsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter.

Info: Mån, skrivardag GYAR. Ons, Stockholmsresa.

v.15 - Påsklov

v.16 - P01. Slutprojekt

Onsdag: Presentation av slutprojekt och checklista för att nå ett betyg på kursen.

Torsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter.

Info: Annandag påsk på måndag.

v.17 - P01. Slutprojekt

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Torsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter.

Info: Slutseminarium GYAR på måndag.

v.18 - P01. Slutprojekt

Måndag: Arbete med momentets uppgifter.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Torsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter.

Info: Slutinlämning GYAR

v.19 - Redovisningsvecka

Måndag: Arbete med momentets uppgifter.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Torsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter.

v.20 - Redovisiningsvecka / komplettering

Måndag: Arbete med momentets uppgifter.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Torsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Fredag: Arbete med momentets uppgifter.

Info: Möjligt sista vecka för betygssättning

v.21 - Ev. komplettering

Måndag: Arbete med momentets uppgifter.

Onsdag: Arbete med momentets uppgifter.

Info: Torsdag är Kristi flygare. Fredag är lovdag.
Onsdag 25 maj matas betygen in.

v.22 - Ev. prövning

Info: Måndag är nationaldag, fredag är studenten.

Redovisning avslutar kursen