Programmering01 [prrprr01]

Kursplanering

Kursplanering

Inför läsåret gjordes kursen om med delvis nytt innehåll. Därför kommer denna kursen att bygga på allt eftersom den pågår. Exakt innehåll i varje moment är vid kursstart lite oklart men tanken är att dela in arbetet i moment om ca 3 veckors arbetstid / moment.

Då vi har fördelen att vara en liten grupp så tänker jag mig att sista lektionen i varje moment är till för redovisning och diskussion kring arbetet i det momentet. Denna redovisningslektion borde vara på fredagslektionen men exakta former för detta arbetssätt får vi gemensamt arbeta fram.

Kursplanering

Vad står färgerna för?

  • Grön färg markerar aktuell vecka.
  • Röd färg markerar lov eller ledigt för alla i skolan.
  • Orange färg markerar att någon lektion inte hålls enligt schema av någon anledning. Det kan gälla bara denna gruppen eller hela skolan.
  • Gul färg markerar något avvikande som behöver noteras.
Vecka Moment Redovisning Notering
v.33Uppstartsvecka
v.34prrprr01: Moment01
v.35prrprr01: Moment01
v.36prrprr01: Moment01Moment01
v.37prrprr01: Moment02
v.38prrprr01: Moment02Johan på utbildning tisdag.
v.39prrprr01: Moment02Moment02
v.40prrprr01: Moment03
v.41Gymnasiedagarna tisdag-torsdag, särskilt schema gäller.
v.42prrprr01: Moment03
v.43prrprr01: Moment03Johan på semester hela veckan
v.44Höstlov
v.45prrprr01: Moment03Moment03
v.46prrprr01: Moment04
v.47prrprr01: Moment04Moment04
v.48prrprr01: Moment05Johan borta torsdag
v.49prrprr01: Moment05Idrottsdag torsdag
v.50prrprr01: Moment05
v.51prrprr01: Moment05Moment05Skolavslutning onsdag.
v.52Jullov
v.1Jullov
v.2prrprr01: Projekt01
v.3prrprr01: Projekt01
v.4prrprr01: Projekt01Projekt01
v.5prrprr01: Moment07Moment07
v.6prrprr01: Redovisning för E/DDe elever som känner sig nöjda med E/D avslutar kursen efter redovisning.
v.7Sportlov
v.8prrprr01: Moment10Moment10
v.9wesweb01: Moment04/Projekt01Möjlighet att jobba med Projekt02 i kursen prrprr01 för de som vill.
v.10wesweb01: Moment04/Projekt01
v.11wesweb01: Moment05
v.12wesweb01: Moment05Moment05
v.13wesweb01: Moment06
v.14Påsklov
v.15wesweb01: Moment06Moment06
v.16APL EE16
v.17APL EE16
v.18wesweb01: Moment07Moment071 maj (tisdag)
v.19wesweb01: Projekt02Kristi Flygare (torsdag)
v.20wesweb01: Projekt02
v.21wesweb01: Projekt02
v.22wesweb01: Moment10
v.23wesweb01: Moment10Avslutning fredag