M06 Hjälp till uppgifter

På denna sidan kommer det finnas hjälp till lösning av uppgifter samt en fullt fungerande lösning i form av kod.

Att kopiera färdiga lösningar gör inte att du blir bättre på programmering, men det kan vara ett effektivt sätt att få lite hjälp för att bli en duktig programmerare. Det är ditt ansvar att använda hjälpen på rätt sätt.

Lösningsförslagen är inte alltid kommenterade i koden, tanken är att du skall kunna ta ner koden och själv förstå vad som händer genom att testa och formulera kommentarer för dig själv.

Flera av lösningarna har jag filmat och förklarar hur jag tänker när jag löser uppgiften. Ibland har jag kompletterat med andra bra filmer som förklarar olika delar på ett bra sätt. Det är inte alltid jag som har gjort filmen och då passar den bättre här än på momentets huvudsida.

Inparametrar

Uppgift m06u01

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Inspelat lösningsförslag [klicka för att visa]

Uppgift m06u02

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Inspelat lösningsförslag [klicka för att visa]

Denna uppgift har ännu ingen inspelad lösning.

Uppgift m06u03

Denna uppgift bygger på förståelse och har i nuläget inget lösningförslag. Diskutera gärna din lösning med läraren.

Uppgift m06u04

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Detta är ett exempel, jag har valt att skapa ett gäng variabler som bygger upp applikationen. Risken är stor att stora värden gör att utseendet på plotten blir svårt att följa, därför har jag byggt koden som jag har gjort. Jag har också kommenterat noggrannt för att det skall vara enkelt att följa.

Inspelat lösningsförslag [klicka för att visa]

Denna uppgift har ännu ingen inspelad lösning. Troligtvis kommer den inte spelas in.....

Uppgift m06u05

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Uppgift m06u06

Denna uppgift har i nuläget inget lösningsförslag.

Uppgift m06u07

Denna uppgift har i nuläget inget lösningsförslag.

Uppgift m06u08

Här följer ett lösningsförslag

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag Kodförslag