M05 Hjälp till uppgifter

På denna sidan kommer det finnas hjälp till lösning av uppgifter samt en fullt fungerande lösning i form av kod.

Att kopiera färdiga lösningar gör inte att du blir bättre på programmering, men det kan vara ett effektivt sätt att få lite hjälp för att bli en duktig programmerare. Det är ditt ansvar att använda hjälpen på rätt sätt.

Lösningsförslagen är inte alltid kommenterade i koden, tanken är att du skall kunna ta ner koden och själv förstå vad som händer genom att testa och formulera kommentarer för dig själv.

Flera av lösningarna har jag filmat och förklarar hur jag tänker när jag löser uppgiften. Ibland har jag kompletterat med andra bra filmer som förklarar olika delar på ett bra sätt. Det är inte alltid jag som har gjort filmen och då passar den bättre här än på momentets huvudsida.

Funktioner

Funktionsanrop

Videoklipp: python funktioner [klicka för att visa]

Här är en film som jag tidigare har spelat in som går igenom alla delar så här långt i momentet. Fördelen med denna film är att jag i en enda film går igenom de olika delarna som du som elev behöver kunna.

En liten varning för ljudet är på sin plats, det är lite ojämnt och det låter som att jag ibland använder en kofot för att skriva på tangentbordet.

Uppgift m05u01

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Inparametrar

Uppgift m05u02

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Inspelat lösningsförslag [klicka för att visa]

Returvärde

Uppgift m05u03

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Inspelat lösningsförslag [klicka för att visa]

Uppgift m05e01 (omdöpt från m05u04)

Denna uppgift har i nuläget inget lösningsförslag.

Funktioner i separat fil

Uppgift m05u05

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag Kodförslag

Inspelat lösningsförslag [klicka för att visa]

Dokumentation av funktioner

Uppgift m05u06

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Inspelat lösningsförslag [klicka för att visa]

Uppgift m05u07

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Inspelat lösningsförslag [klicka för att visa]

Filmen är ännu ej publicerad.

Tillägget har inget lösningsförslag.

Läsa från fil

Uppgift m05u08

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Inspelat lösningsförslag [klicka för att visa]

Uppgift m05u09

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

En stor del av de nya saker som finns i denna kod, som du kanske inte känner igen sedan tidigare, finns beskriven i ett exempel under hjälpavsnittet i uppgiften.

Skriva till fil

Uppgift m05u10

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Inget lösningsförslag finns för denna uppgift. Ta ner koden och testa för att se vad som händer.

Uppgift m05u11

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Inspelat lösningsförslag [klicka för att visa]

Uppgift m05u12

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag Kodförslag

Inspelat lösningsförslag [klicka för att visa]

Uppgift m05u13

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Uppgift m05e02

Denna uppgift har i nuläget inget lösningsförslag.

Uppgift m05e03

Fullständig lösning finns länkad från uppgiften.