M04 Hjälp till uppgifter

På denna sidan kommer det finnas hjälp till lösning av uppgifter samt en fullt fungerande lösning i form av kod.

Att kopiera färdiga lösningar gör inte att du blir bättre på programmering, men det kan vara ett effektivt sätt att få lite hjälp för att bli en duktig programmerare. Det är ditt ansvar att använda hjälpen på rätt sätt.

Lösningsförslagen är inte alltid kommenterade i koden, tanken är att du skall kunna ta ner koden och själv förstå vad som händer genom att testa och formulera kommentarer för dig själv.

Iterationer

For-loopen

Uppgift m04u01

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Inspelat lösningsförslag [klicka för att visa]

Uppgift m04u02

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Inspelat lösningsförslag [klicka för att visa]

Nästlade iterationer

Uppgift m04u03

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Inspelat lösningsförslag [klicka för att visa]

While-loopen

Uppgift m04u04

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Inspelat lösningsförslag [klicka för att visa]

Uppgift m04u05

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Inspelat lösningsförslag [klicka för att visa]

Uppgift m04u06

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Inspelat lösningsförslag [klicka för att visa]

Felhantering

Uppgift m04u07

Detta är en svårare uppgiftet som i nuläget inte har något lösningsförslag. Men lite tips från coachen är ju tillåtet.

Hjälp till lösning [klicka för att visa]

Fundera på;

  • vilka delar du vill ha i ett eller flera try/except-block.
  • Vill du ha alla try/except-block i en loop eller är det bättre att använda flera loopar?
  • Att jämföra olika korrekta värden genererar inget fel. Då behöver du använda en annan struktur än just try/except, tex ifall startvärdet är högre än slutvärdet. Eller är det ens ett fel?

Listor

Uppgift m04u08

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Inspelat lösningsförslag [klicka för att visa]

Uppgift m04u09

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Inspelat lösningsförslag [klicka för att visa]

Denna filmade lösning är inte identisk med den lösningen som finns som lösningsförslag ovan.