M03 Hjälp till uppgifter

På denna sidan kommer det finnas hjälp till lösning av uppgifter samt en fullt fungerande lösning i form av kod.

Att kopiera färdiga lösningar gör inte att du blir bättre på programmering, men det kan vara ett effektivt sätt att få lite hjälp för att bli en duktig programmerare. Det är ditt ansvar att använda hjälpen på rätt sätt.

Lösningsförslagen är inte alltid kommenterade i koden, tanken är att du skall kunna ta ner koden och själv förstå vad som händer genom att testa och formulera kommentarer för dig själv.

Flera av lösningarna har jag filmat och förklarar hur jag tänker när jag löser uppgiften. Ibland har jag kompletterat med andra bra filmer som förklarar olika delar på ett bra sätt. Det är inte alltid jag som har gjort filmen och då passar den bättre här än på momentets huvudsida.

Selektioner

If-satsen

Uppgift m03u01

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Inspelat lösningsförslag [klicka för att visa]

Uppgift m03u02

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Inspelat lösningsförslag [klicka för att visa]

else

Uppgift m03u03

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Inspelat lösningsförslag [klicka för att visa]

elif

Uppgift m03u04

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Inspelat lösningsförslag [klicka för att visa]

Operatorer

Uppgift m03u05

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Inspelat lösningsförslag [klicka för att visa]

Pseudokod & aktivitetsdiagram

Uppgift m03u06

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Pseudokod, alternativ 1

 • Hämta aktuell tid från datorn
 • Om timme är mindre än 8, skriv ut att skoldagen inte har börjat
 • Annars om timme är mindre än 17, skriv ut att skoldagen pågår
 • Annars, skriv ut att skoldagen är slut

Pseudokod, alternativ 2

 • Hämta aktuell tid från datorn
 • Om timme är mindre än 8
  • skriv ut att skoldagen inte har börjat
 • Annars om timme är mindre än 17
  • skriv ut att skoldagen pågår
 • Annars
  • skriv ut att skoldagen är slut

Aktivitetsdiagram

Aktivitetsdiagram

Inspelat lösningsförslag [klicka för att visa]

Uppgift m03u07

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Inspelat lösningsförslag [klicka för att visa]

Nästlade selektioner

Uppgift m03u08

Lösningsförslag [klicka för att visa]

Kodförslag

Pseudokod & Aktivitetsdiagram

Just nu presenteras inte pseudokod & aktivitetsdiagram.

Denna uppgift har det inte spelats in något lösningsförslag till.