Planering 21/22 prrprr01 21TEb

Kursplanering

Vill du veta vad färgkoderna och symbolerna står för så klicka här.

Färg/kod/bild

Betydelse

Grön färg Markerar aktuell vecka.
Röd färg Markerar lov eller ledigt för alla i skolan.
Orange färg Markerar att veckan inte ser ut som en normal schemavecka av någon anledning. Det kan gälla bara denna gruppen eller hela skolan.
Gul färg Markerar något avvikande som behöver noteras.
Visar att det finns någon information kopplad till denna veckan.
Visar att det skall göras en inlämning under denna veckan.
Visar att det finns mer att läsa för denna veckan ifall. Klicka på rutan för att visa, eller dölja, all info.
Eleverna har full fjärrundervisning under veckan pga covid-19.
Eleverna har fjärrundervisning under del av veckan pga covid-19.

v.33 - Ej införd planering

v.34 - Ej införd planering

v.35 - Inga schemalagda lektioner i väntan på datorer

v.36 - Inga schemalagda lektioner i väntan på datorer

v.37 - Programmets dag, ingen programmeringslektion

v.38 - Moment01

Torsdag: Uppstart och installation av Python.

v.39 - Ännu ej planerad.