Planering 21/22 prrprr01 21TEa

Här hittar du planeringen som används för kursen. Grundtanken är att varje moment skall drivas under ca 3 veckor och att det skall finnas bra med tid på slutet av kursen att genomföra ett slutprojekt.

Det är alltid denna planering som gäller och den kan komma att förändras under läsårets gång, det brukar alltid dyka upp saker som gör att planeringen behöver justeras.

Kursplanering

Vill du veta vad färgkoderna och symbolerna står för så klicka här.

Färg/kod/bild

Betydelse

Grön färg Markerar aktuell vecka.
Röd färg Markerar lov eller ledigt för alla i skolan.
Orange färg Markerar att veckan inte ser ut som en normal schemavecka av någon anledning. Det kan gälla bara denna gruppen eller hela skolan.
Gul färg Markerar något avvikande som behöver noteras.
Visar att det finns någon information kopplad till denna veckan.
Visar att det skall göras en inlämning under denna veckan.
Visar att det finns mer att läsa för denna veckan ifall. Klicka på rutan för att visa, eller dölja, all info.
Eleverna har full fjärrundervisning under veckan pga covid-19.
Eleverna har fjärrundervisning under del av veckan pga covid-19.

v.33 - Lånade ut tid till matematikundervisning

Onsdag: Diagnos matematik.

Fredag: Matematik.

v.34 - Inga schemalagda lektioner i väntan på datorer

v.35 - Inga schemalagda lektioner i väntan på datorer

v.36 - Lånade ut tid till matematikundervisning

Onsdag: Arbetsuppgifter i matematik.

Fredag: Arbetsuppgifter i matematik på valfri plats.

Info: Eftersom vi väntade på datorer så fick ni använda tid till matematik istället.

v.37 - Moment01

Onsdag: Presentation av kursen och försöka hinna med avsnitt M01.2.

Fredag: Kika på filmen för avsnitt M01.2.4 'Vad är programmering?' och sedan fortsätta med avsnitt M01.3 för att installera Python.

Info: Tillfälliga datorer delas ut på torsdag.

v.38 - Moment01

Onsdag: M01.3 fortsatt installation av Python och PyCharm.

Fredag: Uppsamlingslektion för att säkerställa att alla elever hade fått ordning på sina installationer och var redo att börja med Moment02 nästa vecka.

v.39 - Moment02

Onsdag: Uppstart av Moment02. 2.1 Introduktion, 2.2 Utskrift.

Fredag: 2.3 Variabler, 2.4 Datatyper, 2.5 Aritmetik

v.40 - Moment02

Onsdag: 2.6 Utskrifter.

Fredag: 2.7 Input

v.41 - Moment02

Onsdag: 2.8 Syntaxfel

Fredag: Arbeta färdigt med momentets uppgifter. Förbered dig inför inlämningsuppgift nästa vecka.

v.42 - Moment02

Onsdag (14-15 under orienteringdag): Presentation av inlämningsuppgiften, arbeta sedan med den.

Fredag: Arbeta med inlämningsuppgiften.

Info: På onsdag så är det orienteringsdag, en del av den tiden kommer vi köra programmering.

Inlämning: Inlämningsuppgiften m02 inlämnad enligt instruktioner senast fredag 22 okt kl 17.00 i Classroom.

v.43 - Moment03

Onsdag: Återkoppling till moment02, sedan ev uppstart av 3.1 if.

Fredag:

v.44 - Höstlov

v.45 - Moment03

Onsdag: Genomgång och arbete med 3.2 else och 3.3 elif.

Fredag: Genomgång och arbete med 3.4 operatorer.

v.46 - Moment03

Onsdag: Genomgång och arbete med 3.5 Pseudokod & aktivitetsdiagram.

Fredag: Genomgång och arbete med 3.6 Nästlade selektioner.

v.47 - Moment03

Onsdag: Presentation av inlämningsuppgiften, arbeta sedan med den.

Fredag: Arbeta med inlämningsuppgiften.

Inlämning: Inlämningsuppgiften m03 inlämnad enligt instruktioner senast fredag 26 nov kl 17.00 i Classroom.

v.48 - Moment04

Onsdag: Diagnos M03, introducera kodkalendern. Uppstart av moment04, genomgång av 4.1 for-loopen, arbeta sedan med m04u01 & kodkalendern 2021, lucka 1.

Fredag: Återkoppla 4.1, kodkalendern lucka 3. Genomgång av 4.1.1 Nästlade iterationer. Arbeta sedan med m04u02 - m04u03.

v.49 - Moment04

Torsdag (engelskalektionen, 09.00 - 10.00): Genomgång av 4.1.2 iteration som testmetod, 4.2 while-loopen, arbeta sedan med m04u03b, m04u04, m04u05, m04e01, ('e'-uppgifter är extrauppgifter för den som hinner).

Fredag: Genomgång av 4.2.1 Continue, 4.2.2 Break, arbeta sedan med m04e02, m04e03, ('e'-uppgifter är extrauppgifter för den som hinner). Jobba först klart med tidigare uppgifter.

Info: På onsdag så är det orienteringsdag. På torsdag har vi programmering på ordinarie engelskalektion.

v.50 - Moment04

Onsdag: Inställd

Torsdag: Eget arbete med programmering under mattelektionen. Genomgång av 4.2.3 Aktivitetsdiagram och pseduokod gjorde jag som hastigast i fredags. Uppgifter att arbeta med; m04u01, m04u02, m04u03, m04u04, m04u5, lucka 5 i kodkalendern, m04e01, m04u03 (fördjupningar), m04e02, m04e03, m04u06. Uppgifter med 'e' är extrauppgifter, vissa av dessa är lite svårare och har ingen lösning (iaf inte för tillfället). Uppgifterna är till för att du skall träna på att programmera, att göra alla är inget krav men som vanligt ger övning färdighet. Skulle du bli klar så finns det trevliga utmaningar i kodkalendern.

Fredag: Arbeta färdigt med uppgifter som listas för torsdagen. Sedan avslutar vi med diagnos på loopar innan vi tar jullov.

Info: Onsdagens lektion ställde vi in då ni hade haft NP i matte hela dagen. Vi fick tid på torsdag under ordinarie mattelektion istället.

v.51 - Inga proglektioner

Info: Julavslutning på tisdag.

v.52 - Jullov

v.53 - Jullov

v.1 - Jullov

v.2 - Moment04

Tisdag: Repetition av for- och while-loopar. Genomgång av 4.2.4 Felhantering, körtidsfel. Sedan arbete med uppgifter på momentet. Fokusera på uppgifter av typen m04uxx först, gör sedan uppgifter markerade med svårare och/eller m04exx efter eget intresse.

Onsdag: Genomgång av 4.3 Listtyper, 4.3.1 List arbeta sedan med m04u08, m04u09 och m04e04.

Fredag: Arbeta vidare med med m04u08, m04u09 och m04e04. Avsluta lektionen med presentation av 4.3.2 Tuple, 4.3.3 Set och 4.3.4 Dictionary.

v.3 - Moment04

Tisdag: Presentation av inlämningsuppgiften, arbeta sedan med den.

Onsdag: Arbeta med inlämningsuppgiften.

Fredag: Arbeta med inlämningsuppgiften.

Inlämning: Inlämningsuppgiften m04 inlämnad enligt instruktioner senast fredag 21 jan kl 17.00 i Classroom.

v.4 - Moment05

Tisdag: Uppstart av M05. Funktioner och datalagring.

Onsdag: Lektionen börjar med diagnos på M04, sedan fortsatt arbete med funktioner.

Fredag: Fortsatt arbete med funktioner.

Info: Johan är sjuk och kör på distans.

v.5 - Moment05

Tisdag: Återkoppling till funktioner. Introduktion till 5.2 Datalagring och genomgång av 5.2.1 Läsa från fil.

Onsdag: Arbeta med m05u08 & m05u09, om man är färdig går det bra att jobba vidare.

Fredag: Genomgång av 5.2.2 Skriva till fil. Arbeta sedan vidare med uppgifter på momentet.

v.6 - Moment05

Tisdag: Genomgång av 5.2.3 JSON. Detta avsnitt är en fördjupning som ej är obligatorisk men som kan vara intressant att ha med sig för de elever som siktar på de högre betygen. Denna tekniken kan hjälpa till en hel del när projekt01 skall genomföras.

Onsdag, ändrad tid (12.35-13.50): Arbeta vidare med uppgifter på momentet. Ev. diagnos på moment05.

Fredag: Arbeta vidare med uppgifter på momentet.

Info: Fredagens lektion kommer vara på valfri plats vid valfri tid. Johan är inte på plats i skolan.

v.7 - Sportlov

v.8 - Projekt01

Tisdag: Uppstart av Projekt01: Banken.

Fredag: Arbete med projekt01.

Info: På onsdag så är det orienteringsdag.

v.9 - Projekt01

Tisdag: Arbete med projekt01.

Onsdag: Arbete med projekt01.

Fredag: Arbete med projekt01.

v.10 - Projekt01

Tisdag: Arbete med projekt01.

Fredag: Arbete med projekt01.

Info: På onsdag så är det skidresa.

Inlämning: Projekt01 inlämnad enligt instruktioner senast fredag 11 mars kl 17.00 i Classroom.

v.11 - Buffertvecka, Projekt01 / Programmeringsolympiad / eget projekt

Projekt01 - prioriterat: Gör färdigt, spela in din film och lämna in i Classroom. Om du redan har lämnat in och tycker att du vill jobba vidare, förbättra eller göra mer av den tiden du har fått så går det bra att göra det och sedan lämna in igen.

Programmeringsolympiaden: Att träna problemlösning med programmering och programmeringsolympiaden är kul. Kika på denna sida för att få en ingång till tävling inom programmering. Löser du uppgiften köpa matta?

Eget projekt: Kanske har du en egen idé om ett projekt, en programmeringsteknik eller något annat inom programmeringen du vill testa. Då är detta ett utmärkt tillfälle.

Info: Då inlämningsgraden av Projekt01 är för låg så lägger vi in en buffertvecka här för att komma ikapp.

Inlämning: Inlämning av projekt01.

v.12 - Moment06

Tisdag: Introduktion till moment06. Genomgång av 6.1 Använda paket i PyCharm och 6.2 Turle Graphics. Arbeta sedan med avsnittet.

Onsdag: Arbete med momentet.

Fredag: Arbete med momentet.

v.13 - Moment06

Tisdag: Arbete med momentet på valfri tid och plats eftersom Johan är på läkarbesök med ena sonen.

Fredag: Genomgång av 6.3 GUI.

Info: På onsdag så är det orienteringsdag, lämpligt för de elever som inte är klara med t.ex. banken att göra klart den.

v.14 - Moment06

Tisdag: Arbete med momentet. Arbete under eget ansvar på valfri plats, ingen vikarie tas in.

Onsdag: Arbete med momentet. Arbete under eget ansvar på valfri plats, ingen vikarie tas in.

Fredag: Arbete med momentet.

Info: Johan reser med åk3 till Stockholm tisdag och onsdag, antingen lånar någon lärare min lektionstid för annat ämne eller så arbetar ni vidare med moment06.

v.15 - Påsklov

v.16 - Moment07 + prov under veckan

Tisdag: Genomgång av Moment07. Arbeta sedan med uppgiften.

Onsdag: Arbeta med moment07.

Fredag: Arbeta med moment07

Inlämning: Inlämningsuppgiften m07 inlämnad enligt instruktioner senast fredag 22 april kl 17.00 i Classroom.

v.17 - Slutprojekt P02

Tisdag:

Onsdag:

Fredag:

v.18 - Slutprojekt P02

Tisdag:

Onsdag:

Fredag:

v.19 - Slutprojekt P02

Tisdag:

Fredag:

Info: På onsdag så är det orienteringsdag.

v.20 - Slutprojekt. Redovisningsvecka åk 1-2.

Tisdag:

Onsdag:

Fredag:

v.21 - Slutprojekt. Redovisningsvecka åk 1-2.

Tisdag:

Onsdag:

Info: Fredag är lovdag.

v.22 - Slutprojekt. Redovisningsvecka åk 1-2.

Tisdag:

Onsdag:

Info: Fredag 3 juni är ledig pga studenten.

v.23 - Kompletteringar åk 1-2.

Tisdag:

Info: Skolavslutning ons 8 juni.

v.24 - Sommarlov

Redovisning avslutar kursen