Planering 21/22 prrprr01 21TEa

Här hittar du planeringen som används för kursen. Grundtanken är att varje moment skall drivas under ca 3 veckor och att det skall finnas bra med tid på slutet av kursen att genomföra ett slutprojekt.

Det är alltid denna planering som gäller och den kan komma att förändras under läsårets gång, det brukar alltid dyka upp saker som gör att planeringen behöver justeras.

Kursplanering

Vill du veta vad färgkoderna och symbolerna står för så klicka här.

Färg/kod/bild

Betydelse

Grön färg Markerar aktuell vecka.
Röd färg Markerar lov eller ledigt för alla i skolan.
Orange färg Markerar att veckan inte ser ut som en normal schemavecka av någon anledning. Det kan gälla bara denna gruppen eller hela skolan.
Gul färg Markerar något avvikande som behöver noteras.
Visar att det finns någon information kopplad till denna veckan.
Visar att det skall göras en inlämning under denna veckan.
Visar att det finns mer att läsa för denna veckan ifall. Klicka på rutan för att visa, eller dölja, all info.
Eleverna har full fjärrundervisning under veckan pga covid-19.
Eleverna har fjärrundervisning under del av veckan pga covid-19.

v.33 - Lånade ut tid till matematikundervisning

Onsdag: Diagnos matematik.

Fredag: Matematik.

v.34 - Inga schemalagda lektioner i väntan på datorer

v.35 - Inga schemalagda lektioner i väntan på datorer

v.36 - Lånade ut tid till matematikundervisning

Onsdag: Arbetsuppgifter i matematik.

Fredag: Arbetsuppgifter i matematik på valfri plats.

Info: Eftersom vi väntade på datorer så fick ni använda tid till matematik istället.

v.37 - Moment01

Onsdag: Presentation av kursen och försöka hinna med avsnitt M01.2.

Fredag: Kika på filmen för avsnitt M01.2.4 'Vad är programmering?' och sedan fortsätta med avsnitt M01.3 för att installera Python.

Info: Tillfälliga datorer delas ut på torsdag.

v.38 - Moment01

Onsdag: M01.3 fortsatt installation av Python och PyCharm.

Fredag: Uppsamlingslektion för att säkerställa att alla elever hade fått ordning på sina installationer och var redo att börja med Moment02 nästa vecka.

v.39 - Moment02

Onsdag: Uppstart av Moment02. 2.1 Introduktion, 2.2 Utskrift.

Fredag: 2.3 Variabler, 2.4 Datatyper, 2.5 Aritmetik

v.40 - Moment02

Onsdag: 2.6 Utskrifter.

Fredag: 2.7 Input

v.41 - Moment02

Onsdag: 2.8 Syntaxfel

Fredag: Arbeta färdigt med momentets uppgifter. Förbered dig inför inlämningsuppgift nästa vecka.

v.42 - Moment02

Onsdag (14-15 under orienteringdag): Presentation av inlämningsuppgiften, arbeta sedan med den.

Fredag: Arbeta med inlämningsuppgiften.

Info: På onsdag så är det orienteringsdag, en del av den tiden kommer vi köra programmering.

Inlämning: Inlämningsuppgiften m02 inlämnad enligt instruktioner senast fredag 22 okt kl 17.00 i Classroom.

v.43 - Moment03

Onsdag:

Fredag:

v.44 - Höstlov

Redovisning avslutar kursen

Här kommer det finnas möjlighet att boka tid för slutredovisning när det är dags.