Kursplanering, prrprr01, 20TEa

Här hittar du planeringen som används för kursen. Grundtanken är att varje moment skall drivas under ca 3 veckor och att det skall finnas bra med tid på slutet av kursen att genomföra ett slutprojekt.

Det är alltid denna planering som gäller och den kan komma att förändras under läsårets gång, det brukar alltid dyka upp saker som gör att planeringen behöver justeras.

Kursplanering

Vill du veta vad färgkoderna står för så klicka här.

  • Grön färg markerar aktuell vecka.
  • Röd färg markerar lov eller ledigt för alla i skolan.
  • Orange färg markerar att veckan inte ser ut som en normal schemavecka av någon anledning. Det kan gälla bara denna gruppen eller hela skolan.
  • Gul färg markerar något avvikande som behöver noteras.

Vecka

Arbete

Redovisning

Notering

v.34Moment01, kursuppstart
v.35Moment01
v.36Moment01
v.37Moment01Datorerna kommer
v.38Moment01, Moment02
Lektion 1 Slutför Moment01
Lektion 2 2.1 Introduktion, 2.2 Utskrift.
v.39Moment02
Lektion 1 2.3 Variabler, 2.4 Datatyper, 2.5 Aritmetik
Lektion 2 2.6 Utskrifter
v.39Moment02
Lektion 1 2.7 Input, 2.8 Syntaxfel
Lektion 2 Gör klart, förebered för inlämningsuppgift.
v.40Inlämningsuppgift M02Inlämning fredag 2 okt 17.00 i Classroom.
v.41Moment02
Lektion 1 3.1 if
Lektion 2 3.2 else, 3.3 elif
v.42Moment02
Lektion 1 3.4 Operatorer
Lektion 2 3.5 Pseudokod & aktivitetsdiagram, 3.6 Nästlade selektioner
v.43Moment03Inlämning fredag 23 okt 17.00 i Classroom.
v.44Höstlov

Redovisning avslutar kursen

Denna kursen avslutas genom individell redovisning. Här kommer det finnas mer information när det är dags.