Planering 20/21 prrprr01 20TEa

Här hittar du planeringen som används för kursen. Grundtanken är att varje moment skall drivas under ca 3 veckor och att det skall finnas bra med tid på slutet av kursen att genomföra ett slutprojekt.

Det är alltid denna planering som gäller och den kan komma att förändras under läsårets gång, det brukar alltid dyka upp saker som gör att planeringen behöver justeras.

Kursplanering

Vill du veta vad färgkoderna och symbolerna står för så klicka här.

Färg/kod/bild

Betydelse

Grön färg Markerar aktuell vecka.
Röd färg Markerar lov eller ledigt för alla i skolan.
Orange färg Markerar att veckan inte ser ut som en normal schemavecka av någon anledning. Det kan gälla bara denna gruppen eller hela skolan.
Gul färg Markerar något avvikande som behöver noteras.
Visar att det finns någon information kopplad till denna veckan.
Visar att det skall göras en inlämning under denna veckan.
Visar att det finns mer att läsa för denna veckan ifall. Klicka på rutan för att visa, eller dölja, all info.
Eleverna har full fjärrundervisning under veckan pga covid-19.
Eleverna har fjärrundervisning under del av veckan pga covid-19.

v.34 - Kursuppstart

Fredag: Presentation av kursen.

v.35 - I väntan på datorerna

Tisdag: Diagnos matematik.

Fredag: Tunnelbanan, en övning i att tänka programmeringslogiskt.

v.36 - Alternativt arbete i väntan på datorerna.

v.37 - Moment01

Info: Datorerna kommer.

v.38 - Moment01, Moment02

Tisdag: Slutför Moment01

Fredag: Uppstart av Moment02. 2.1 Introduktion, 2.2 Utskrift.

v.39 - Moment02

Tisdag: 2.3 Variabler, 2.4 Datatyper, 2.5 Aritmetik

Fredag: 2.6 Utskrifter.

v.40 - Moment02

Tisdag: 2.7 Input, 2.8 Syntaxfel.

Fredag: Gör klart, förebered för inlämningsuppgift.

v.41 - Moment02

Inlämning: Inlämningsuppgiften m02 inlämnad enligt instruktioner senast fredag 9 okt kl 17.00 i Classroom.

v.42 - Moment03

Tisdag: Johan sjuk, lektionen inställd.

Fredag: Uppstart Moment03. 3.1 If.

v.43 - Moment03

Tisdag: 3.2 else, 3.3 elif.

Fredag: 3.4 Operatorer.

v.44 - Höstlov

v.45 - Moment03

Tisdag: 3.5 Pseudokod & aktivitetsdiagram.

Fredag: 3.6 Nästlade selektioner.

v.46 - Moment03

Inlämning: Inlämningsuppgiften m03 inlämnad enligt instruktioner senast fredag 13 nov kl 17.00 i Classroom.

v.47 - Moment04

Tisdag: 4.1 for-loopen.

Fredag: 4.1.1 Nästlade iterationer, 4.1.2 Iteration som testmetod.

v.48 - Moment04

Tisdag: 4.2 While-loopen, 4.2.1 Continue, 4.2.2 Break.

Fredag: 4.2.3 Aktivitetsdiagram och pseudokod för loopar, 4.2.4 Felhantering, körtidsfel.

v.49 - Moment04

Tisdag: 4.3 Listtyper, 4.3.1 List.

Fredag: 4.3.2 Tuple, 4.3.3 Set, 4.3.4 Dictionary.

v.50 - Moment04

Info: Detta var egentligen en inlämningsvecka men samtidigt startade distansundervisning pga Covid-19 så eleverna önskade att skjuta på inlämningen en vecka.

v.51 - Moment04

Info: Senarelagd deadline för inlämning pga distansundervisning.

Inlämning: Inlämningsuppgiften m04 inlämnad enligt instruktioner senast fredag 18 dec kl 17.00 i Classroom.

v.52 - Jullov

v.53 - Jullov

v.1 - Jullov

v.2 - Moment05

Måndag: Ingen lektion då det fortfarande är jullov.

Tisdag: Uppstart Moment05. Arbete med avsnitten 5.1 Funktioner -> 5.1.4 Funktioner i separat fil. Uppgift: m05u01 - m05u04.

Info: Skolstart på tisdag, fortfarande i form av distansundervisning pga Covid-19.

v.3 - Moment05

Måndag: Fortsatt arbete med funktioner. 5.1.5 Dokumentation av funktioner. Uppgift: m05u05 - m05u07.

Tisdag: 5.2 Datalagring, 5.2.1 Läsa från fil. Uppgift: m05u08 och m05u09(svårare).

v.4 - Moment05

Måndag: 5.2.2 Skriva till fil. Uppgifter: m05u10 - m05u12.

Tisdag: Jobba klart med uppgifter på Moment05 (5.1 Funktioner & 5.2 Datalagring). Extra uppgifter kommer finnas för den som är klar och som vill jobba vidare.

v.5 - Bankapplikation

Måndag: Uppstart 5.3 Bankapplikation

Tisdag: Arbeta med 5.3 Bankapplikation

v.6 - Bankapplikation

Måndag: Arbeta med 5.3 Bankapplikation

Tisdag: Arbeta med 5.3 Bankapplikation

v.7 - Sportlov

v.8 - Bankapplikation

Måndag: Arbeta med 5.3 Bankapplikation

Tisdag: Arbeta med 5.3 Bankapplikation

v.9 - Bankapplikation

Måndag: Arbeta med 5.3 Bankapplikation

Tisdag: Arbeta med 5.3 Bankapplikation

v.10 - Bankapplikationen

Tisdag: Göra klart bankapplikationen och spela in redovisning.

Info: Studiedag på måndagen

Inlämning: Bankapplikationen inlämnad enligt instruktioner senast fredag 12 mars kl 17.00 i Classroom.

v.11 - Moment06

Måndag: Presentation av momentet, genomgång fram till 6.2.1.1 Polynom. Arbeta med uppgift m06u01.

Tisdag: Genomgång 6.2.1.2 Array, arbeta med m06u02. m06u03 är lite svårare och något att klura på för de som är intresserade.

v.12 - Moment06

Måndag: Genomgång 6.2.2 matplotlib.pyplot, arbeta vidare med tidigare uppgifter och m06u04.

Tisdag: Arbeta färdigt med avsnitt 6.2 och uppgifterna m06u01 - m06u05.

v.13 - Moment06

Måndag: Genomgång av 6.3 Turtle samt arbete med 6.3 - 6.3.2 och uppgifter m06u06 - m06u07. Det är helt ok gå vidare till nästa lektions arbete.

Tisdag: Genomgång av 6.3.3 Eventbaserad programmering samt kika på någon/några av de kodexempel som finns. Testa gärna någon av de två tutorials. Ingen obligatorisk uppgift men bygg gärna vidare på någon tutorial/kodexempel som du har jobbat med.

v.14 - Påsklov

v.15 - Moment06

Måndag: Genomgång och arbete med avsnitt 6.4 GUI samt underavsnitt.

Tisdag: Arbete med avsnitt 6.4 GUI samt underavsnitt.

Info: Ingen inlämning av uppgifter på detta moment, fokus ligger på att bli inspirerad inför slutprojektet.

v.16 - Slutprojekt

Måndag: Presentation och uppstart av slutprojektet

Tisdag: Arbeta med planeringen av slutprojektet.

v.17 - Moment07 + slutprojekt

Måndag: Genomgång av Moment07. Arbeta sedan med uppgiften.

Tisdag: Arbete med moment07 eller slutprojeket.

Inlämning: Inlämning av teoriuppgiften senast fredag 30 april kl 17.00 i Classroom.

v.18 - Slutprojekt

Måndag: Arbete med slutprojeket.

Tisdag: Arbete med slutprojeket.

v.19 - Slutprojekt

Måndag: Arbete med slutprojeket.

Tisdag: Arbete med slutprojeket.

v.20 - Slutprojekt. Redovisningsvecka åk 1-2.

Måndag: Arbete med slutprojeket.

Tisdag: Arbete med slutprojeket.

Info: Redovisningar av slutprojektet pågår. Info om redovisning och bokning av redovisningstid finns längre ner på denna sidan.

v.21 - Slutprojekt. Redovisningsvecka åk 1-2.

Måndag: Arbete med slutprojeket.

Tisdag: Arbete med slutprojeket.

Info: Redovisningar av slutprojektet pågår. Info om redovisning och bokning av redovisningstid finns längre ner på denna sidan.

v.22 - Slutprojekt. Redovisningsvecka åk 1-2.

Måndag: Arbete med slutprojeket.

Tisdag: Arbete med slutprojeket.

Info: Redovisningar av slutprojektet pågår. Info om redovisning och bokning av redovisningstid finns längre ner på denna sidan.

v.23 - Kompletteringar åk 1-2.

Måndag: Komplettering för de elever som har komplettering att göra.

Tisdag: Komplettering för de elever som har komplettering att göra.

Info: För de elever som redovisat och inte skall komplettera så är kursen slut.

v.24 - Sommarlov

Redovisning avslutar kursen